Alla funktioner

Bokföring

 • Verifikatregistrering
 • Kontoavstämning
 • Periodisering
 • Kostnadsställehantering
 • Hantering av flera verifikationsserier
 • Val av flera kontoplaner
 • Koppla bilder
 • Massutskrift av verifikat
Leverantörsfakturering

 • Fakturaregistrering
 • Leverantörsregister
 • Utbetalningar
 • Periodisering
 • Skicka och ta emot utbetalningsfiler (LB)
 • Matchning av utbetalningar
 • Koppla bilder
Kundfakturering

 • Fakturaregistrering
 • Kundregister
 • Artikelregister
 • Inbetalningar
 • Stöd för ROT- och RUT-fakturering
 • Periodisering
 • Ta emot inbetalningsfiler (BGMAX)
 • Matchning av inbetalningar
 • Påminnelsehantering
 • Valutahantering
 • Stöd för momspliktig försäljning inom EU
 • Massutskrift av fakturor
Rapporter

 • Momsrapport
 • Resultatrapport
 • Resultatrapport 12 månader
 • Balansrapport
 • Huvudbok
 • Kontoanalys
 • Verifikationslista
 • Kundreskontralista
 • Leverantörsreskontralista
 • Behandlingshistorik
Importer/Exporter

 • Kundimport
 • Artikelimport
 • Leverantörsimport
 • SIE4-import
 • SIE4-export
Övrigt

 • Multi-inloggning (koppla flera företag till samma användarnamn).
 • Språkval svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Kommer utökas till flera språk och även sådana med en annorlunda teckenuppsättning.
 • Tryckt handbok med bokföringens grunder.