Direktupphandling och GDPR

Hej Sofia här, hoppas du haft en fin inledning på det nya året. Det här inlägget handlar om några nyheter som berör beloppsgränser vid direktupphandling, GDPR och personalliggare.

Jag börjar med direktupphandling. Varje år justeras de tröskelvärden som styr belopp vid upphandling. Eftersom kronan försvagats i förhållande till euron så höjs dessa tröskelvärden. Nya belopp för direktupphandling är enligt LOU, 586 907 kr och enligt LUF/LUFS 1 092 436 kr. En liten kort repetition om vad LOU respektive LUF/LUFS står för: LOU är lagen om offentlig upphandling, LUF är lagen om upphandling inom försörjningssektorerna. LUFS är lagen om upphandling på försvaras- och säkerhetsområdet. Kommuner och landsting upphandlar inom LUF.
Du kan läsa mer om upphandling och lagar på Konkurrensverket.se

Du har säker hört talas om GDPR, general data protection regulation, och att företag och organisationer som missköter personuppgifter kan tvingas betala en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner kronor. De här reglerna gäller efter den 25 maj i år. Vad behöver du veta för att inte hantera register med personuppgifter på fel sätt? Ja det är en rätt komplex fråga beroende på vilka uppgifter du har om till exempel dina kunder. För att du ska få chansen att sätta dig in i frågeställningar och regler listar jag några länkar där du kan hämta mer information.
Datainspektionen
Allt om GDPR på IDG

Fler branscher och företag kan tvingas att tillämpa personalliggare i sina verksamheter. Förutom de verksamheter som idag omfattas av krav på personalliggare, har det lagts förslag om att även bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård ska omfattas av de här reglerna. Läs mer här Skatteverket

Det var allt för idag, vi hörs framöver.