Stella på BNI-möte

Hej Stella här, BNI, Business Network International, är ett affärsnätverk som spänner över hela världen och som arbetar med referensmarknadsföring. I förra veckan var jag inhoppare hos BNI Team Linnè. Teamet består av ett tjugotal företag från olika branscher som har regelbundna affärsmöten varje fredagsmorgon. Jo det är tidigt att träffas kvart i sju men det har fördelen att inte inkräkta på arbetet i någon större omfattning. Under mötet får varje medlem en minut att presentera sin verksamhet, berätta sina USP:ar (unice selling points) och göra en sökning av företag man vill komma i kontakt med. En medlem har möjlighet att presentera sin verksamhet under tio minuter vid varje möte, allt för att övriga medlemmar ska kunna rekommendera medlemmen och hitta affärer genom att ha så stor kunskap som möjligt om verksamheten.

Gäster är en stor del av varje möte och därför bjuds fyra till sex gäster in till varje morgonmöte. Efter medlemmarnas presentation får gästerna chansen att presentera sin verksamheter men på lite kortare tid, trettio sekunder. Det är en mycket effektiv form av affärsmöten som hålls inom BNI där det är ett tydligt fokus på affärer. Av den anledningen mäter man också effekten av gjorda affärer genom nätverket. Om du vill veta mer om BNI och se om det finns på din hemort kan du läsa här.
http://bni.nu/index.php