Verkstadsbesök och entreprenörsansvar

Hej Alfons här,
Häromdagen var jag på verkstadsbesök och det var mycket intressant. Inte bara det att jag är intresserad av teknik, tillverkning och processer. Det är så roligt att träffa entreprenörer som på egen hand byggt upp en verksamhet som till en början haft väldigt blyg omfattning till att idag ha ett 40-tal anställda och med kunder både inom och utom landet. Jag tar det här från början..

Jag och ett gäng andra gubbar har besökt Intentius Industrikomponenter där vi guidats av Ola Esbjörnsson, grundare och delägare av företaget. De arbetar enbart med legotillverkning av komponenter för industrin och i material som gummi, plast, aluminium och stål. De har en mycket modern maskinpark och utför stansning, svarvning, fräsning ja de flesta bearbetningar du kan tänka dig. Ola började sin karriär som tjugofemåring med stansning av gummi- och plastdetaljer och har målmedvetet, med småländsk envishet framgångsrikt arbetat upp företaget tillsammans med sin bror. Ja det är intressant, spännande och till och med underhållande för en uppfinnare som jag att få träffa en riktig entreprenör och stoppa näsan i CNC-maskiner, fleroperationsbearbetning och allt annat som finns på det här trevliga företaget. Läs mer om Intentius här.

Ett lagförslag om att ett entreprenörsansvar ska införas inom bygg- och anläggningsverksamhet där byggnader eller anläggningar uppförs, sätts i stånd, underhålls eller rivs har lagts av regeringen i en promemoria.
Det innebär i korthet att om en arbetstagare inte får lön för det arbete han eller hon har utfört i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska hen kunna få betalt i enlighet med lönefordran från en annan entreprenör i entreprenadkedjan. Entreprenörsansvaret ska inte gälla den ursprungliga beställaren av entreprenaden. Läs mer om lagförslaget här.