27 oktober 2016

Ny version lanserad

I den nya versionen, 16.2 av CloudofSweden, tillkommer följande funktioner och möjligheter.
Bokföring har utökats med:
  • Kontoavstämning, ett enkelt sätt att stämma av företagets bankkonto mot bokföringen.
  • Periodisering av t ex fasta kostnader eller intäkter ger en mer rättvis bild av företagets resultat.
Leverantörsfakturering innehåller nu:
  • Skicka och ta emot Utbetalningsfiler (LB) som förenklar hanteringen av betalningar.
  • Matchning av utbetalningar förenklar användarnas bokföring ett steg till.
I Kundfaktureringen ingår nu:
  • Påminnelsehantering så du kan skicka påminnelser till kunder som inte betalar sina fakturor i tid.
  • Ta emot inbetalningsfiler (BgMax) gör hanteringen av inbetalningar enklare.
  • Matchning av inbetalningar gör att betalningarna matchas automatiskt i bokföringen.
Rapporter har utökats med:
  • Resultatrapport för 12 månader som listar resultatet per månad.
  • Kundreskontralista och Leverantörsreskontralista som ger användarna möjlighet att se vilka fakturor som är obetalda, del- och/eller slutbetalda.

Läs mer om nyheterna här

 

 11 oktober 2016

Nyemission

Styrelsen i av Computer Innovation till 32 procent delägda CloudofSweden AB har den 10 oktober 2016 beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 31 mars 2016, att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier i CloudofSweden.
Totalt emitteras 10 000 172 aktier till kursen 55 öre per styck, varvid bolaget tillförs cirka 5,5 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer om detta i Pressmeddelande»